คนที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทน พล.อ.ประยุทธ

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตร&#3 …

คนที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทน พล.อ.ประยุทธ อ่านต่อ